Pamětní desky projektů Evropské unie

Pamětní desky

Pamětní desky (vysvětlující tabulky) jsou používány zejména pro povinnou propagaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie. Vzhled, zpracování a rozměry se vždy řídí pravidly daného dotačního titulu. Obvyklý minimální rozměr pro pamětní desky je 30 x 40 cm.

Z důvodu vysokých nároků na životnost pamětních desek doporučujeme z našeho sortimentu jejich výrobu z těchto trvanlivých materiálů:

Síla materiálů je standardně  1,5 mm, takže se pamětní desky nekroutí ani při změnách teplot v letním či zimním počasí.

Výrobu pamětních desek z PVC, které je opatřeno nálepkou s UV laminací, pro toto použití nedoporučujeme, životnost se obvykle pohybuje pod hranicí doby udržitelnosti projektů.